Palvelut

Teollisuus kunnossapito on meille arkipäivää. Oli kyse pienistä tai suurista tarpeista.

HDT Service tarjoaa monimuotoisia kunnossapitopalveluita ja ratkaisuja. HDT Servicen henkilökunta koostuu kouluttautuneista ja palveluhenkisistä pitkänlinjan osaajista. Pidämme huolen asiakkaiden laitteiden ja koneiden toimivuudesta tuottamalla laadukasta ja toimivaa palvelua. Koulutamme asiakkaita käyttämään laitteita oikella tavalla ja pidämme heidät ajantasalla. Vikakorjausten lisäksi tarjoamme asiakkaillemme räätälöityjä huoltopalveluita yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Huoltosopimukset

Paikalliset Huoltosopimukset

Kiinteät huoltosopimukset sopivat hyvin suuremmille laitoksille, joilla oma laitekanta on suuri tai niiden tehokkaaseen ylläpitämiseen vaaditaan erikoisosaamista. Yhden palveluntarjoajan tuntiessa koko tuotantolaitoksen laitekanta on helmpompaa seurata trendejä ja ennakoida tulevia tapahtumia menneen perusteella. Tarkasta tiedosta ja informaatiosta opitaan hyödyntämään olennainen osa, jolloin saadaan aikaan oikeanlaisia analyysejä, joilla voidaan mm. ennakoida seiskokkitarvetta tai uusien laitteiden hankinta-ajankohtia.

Ennakoiva kunnossapito ja huoltosuunnitelmat

Hyvin ja stabiilisti toimivat laitteet ovat tuottavien prosessien avaintekijöitä, joilla saadaan aikaan vaivattomasti ennalta haluttuja tuloksia. Toimimattomat ja vikaherkät laitteet kuormittavat henkilöstöä ja sitovat aikaa, sekä resursseja tuottavilta prosesseilta, jolloin tuloksentekokyky heikkenee. Ennakoinnilla pyritään varmistaan laitteiden oikeaoppinen toiminta, korkea toimintavarmuus ja tuotantokyky, sekä miellyttävä käytettävyys.

Kartoitamme aluksi asiakkaidemme laitteet ja tarpeet, joiden pohjalta muodostamme huoltosuunnitelmat mahdollistaaksemme kustannustehokkaan ja toimivan palvelun. Ensimmäisten huoltokertojen jälkeen laitteet saadaan palautettua takaisin lähelle alkuperäistä kuntoa, jonka jälkeen voidaan arvioida ja muodostaa tulevaisuuden huoltotarpeet. Tehokkaalla, määrätietoisella ja osaavalla toiminnalla saadaan varmistettua laitteiden toimivuus, sekä optimoitua niiden käyttö- ja huoltokustannukset.

Laitteiden huoltosopimukset

Laitteiden huoltosopimuksella palveluntarjoaja pitää huolta laitteiden kunnosta ja toimivuudesta sekä vastaa asiakkaan kysymyksiin laitteista. Laitteiden tehokas käyttö edellyttää niiden oikeaoppista käyttöä ja toiminnan tuntemusta. Huolto-ohejlmien noudattaminen ja säännöllinen laitteen kunnon seuranta auttaa pitämään laitteet toimivina ja tehokkaina pidempään kuin huoltamattomat laitteet.

Asennuspalvelut ja käyttöönotto

Asennuspalvelumme asentaa teollisuuden eri laitteet ja tekee niihin käyttöönotot. Oikein asennetut laitteet ja koneet toimivat alusta asti luotettavammin ja tarjoavat hyvät lähtökohdat laitteen pitkälle elinkaarelle. Käyttöönotossa tarkastamme koneen toimintavalmiuden ja sen tuotantokyvyn. Asennuksista ja käyttöönotoista tehdään pöytäkirjat, joista selviävät koneen ominaisuudet ja puutteet. Käyttöönottotiedoilla parannetaan laitteiden korjattavuutta ja käyttöä myös tulevaisuudessa.

Koulutamme asiakkaita tuntemaan laitteiden toiminnan ja niiden ominaisuudet, sekä operaattorit käyttämään laitteita oikein ja turvallisesti. Turvallinen ja tehokas käyttö edellyttää asiaan paneutumista ja sen harjoittelua, jonka vuoksi pidämme laitteen käyttäjille käyttökoulutuksen.

Siirrot

Siirrämme teollisuuden laitteita ja koneita, joko lyhyillä siirtymillä tuotantolaitoksien sisällä tai pitempinä matkoina tuotantolaitoksista toisiin. Voimme siirtää yksittäisiä pienkoneita tai isompia laitekokonaisuuksia. Siirrot tehdään joko laahaamalla tai purkamalla ja uudelleen asentamalla.

Korjaukset

Äkilliset laiterikot ovat osa laitteiden toimintaa, joka voi tapahtua monesta syystä. Laiterikkoihin ja seisahduksiin tulee varautua oikein, jottei odottamattomat seisahdukset pysäytä koko liiketoimintaa. Ennalta määritellyillä ja määrätietoisilla toimenpiteillä laitteet ja koneet voidaan korjata takaisin toimintakuntoisiksi, jonka jälkeen voidaan arvioida lopulliset korjaustarpeet. Ammattitaitoisen ja oikean henkilön tekemä diagnoosi ja korjaus edesauttaa jatkotoimenpiteitä, sekä lyhentää huomattavasti korjaus ja seisahdusaikaa.

Läpivalaisu- / röntgenlaitteet:

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden solmia kanssamme läpivalaisulaitteiden vuosihuoltosopimuksen, jolloin räätälöimme sopimuksen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Laitteiden kriittisyyttä ja käyttöastetta silmällä pitäen suunnittelemme huolto-ohjelman ja pidämme huolta laitteen kunnosta. Sopimusasiakas voi keskittyä laitteen täysipainoiseen käyttämiseen ilman huolia, sillä pidämme laitteen ja asiakkaan ajantasalla huoltosuunnitelman mukaisesti. Läpivalaisulaitteissa käytetään useimmiten säteilylähteinä umpilähteitä (röntgenputki), joiden kanssa työskentely on luvanvaraista. Säteilylähteiden varastointi ja hallussapito on tarkoin määrättyä, sekä niistä tulee olla saatavilla saatetiedot. Huoltaessamme näitä säteilylähteitä sisältäviä laitteita, huolehdimme myös lähteiden jälkikäsittelystä ja raportoinnista. Ammattilaisen hoitaessa vaaraa aiheuttavien laitteiden huolto- ja korjaustyöt, varmistat työpaikkasi turvallisen ja vaarattoman työympäristön. Säteilylähteiden ja laitteiden säteilyarvot tulee mitata määräajoin, sekä niistä tulee olla saatavilla valtuutetun tarkastajan pöytäkirjat. Pidämme huolen automaattisesti sopimusasiakkaiden laitteiden säteilyarvojen mittaamisesta ja pöytäkirjojen säilyttämisistä.

Varastojärjestelmät:

Varastojärjestelmien pääsääntöinen tarkoitus on lisätä varastojen tehokkuutta ja kapasiteettia, sekä pitää kallisarvoiset tarvikkeet ja tuotteet ehjinä ja helposti saatavilla. Toimimattomat varastojärjestelmät voivat aiheuttaa tavaran toimitukseen pitkiä viiveitä, sekä mittavia ja taloudellisia kustannuksia jotka kertautuvat koko toimitusketjussa. Ensiarvoisen tärkeä tekijä saatavilla olevalle varastolle on ennalta mietitty huolto- ja korjaussuunnitelma, joiden perustana on käytetty kriittisyyden ja riskien arviointia. Solmimalla oikeanlaisen huoltosopimuksen ja jalostamalla asiakkuuden kumppanuudeksi, voidaan varaston toimintavarmuutta nostaa ja vaikuuttaa toimitusketjun laatuun. Pyrimme tarjoamaan kumppaneillemme tehokasta toimintamallia rajaamalla varaston riskit optimaalisesti ja räätälöiden sopimussisällön tarpeiden mukaisesti. Solmimalla sopimuksen voimme ottaa vastuun joko tarkastuksista, huolloista, vikakorjauksista tai näistä kaikista.

Kysy tarjous!

Ota yhteyttä!

Implemented by instantti

Login to HDT-Service/h2>
Username:
Password: